Вести

Како да го проверите квалитетот на печатењето во кутија во боја

2023-07-04
Во моментов, постојат две главни технологии за откривање за квалитетот на печатење на кутии во боја: колориметриски метод и метод на густина. Меѓу нив, методот на густина е режим на контрола на процесот што ги контролира клучните врски во процесот на производство на печатење врз основа на дебелината на слојот со мастило. Методот на хроматичност е високопрецизен систем за контрола на режимот кој ја контролира бојата врз основа на интуитивни мерења на хроматичноста или спектралната рефлексија, но бара сеопфатно разгледување на материјалите за печатење, опкружувањето на апликацијата и целите за тестирање за печатење во кутија во боја.

Во однос на методите на имплементација, може да се користат и офлајн рачно земање примероци и онлајн автоматско откривање.

Прво, проверката на квалитетот на печатењето на кутии во боја вклучува густина, зголемување на точки, регистрација и сјај. Поради ограничувањата на површинскиот сјај на специјалните материјали, неопходно е да се користат инструменти за тестирање кои користат d/0 за мерење на оптички геометриски услови во мерење на густина и точки. Најдобро е да се користи спектрофотометар кој го дели опсегот на видливата светлина од 400-700 nm на 31 мерни интервали според принципот на спектроскопија, ја мери рефлексијата на спектарот на бои на објектот и потоа ја добива вредноста CIELab и разликата во бојата на бојата. како што е серијата SP на X-Rite. Така, обезбедувајќи ја точноста и веродостојноста на мерните податоци за материјалите на површината со висок сјај. Мерните инструменти како што е серијата X-Rite900, кои се применуваат на геометриски услови од 0/45 од обичните материјали, не можат да постигнат конзистентни и точни резултати

Второ, тестирање и контрола на квалитетот на печатење на специјални материјали. Во пакувањето на кутиите во боја, тренд е примената и иновацијата на специјални и нови материјали, како што е развојот на пакувања цигари од хартиени меки пакувања и картонски тврди пакувања до алуминиумска фолија златна сребрена картонска тврди пакувања. Овие композитни или обложени материјали со високо сјајни површини имаат метален сјај и рефрактивна површина. Откако ќе испечатат извонредни обрасци во различни бои, тие им даваат на луѓето чувство на врвна елеганција, што може значително да го подобри просторот со додадена вредност на производите. Тие се широко користени во кутии со бои со висока класа. Овој тип на површински материјал со висок сјај има силен метален сјај поради неговата рамна површинска обвивка. Кога ќе се зрачи упадната светлина, ќе има силна спекуларна рефлексија. Затоа, изгледот на бојата на површината на предметите ќе се промени со промената на аголот на набљудување, што ќе го отежне контролирањето на бојата за време на процесот на производство на печатење. Ова претставува предизвик за контрола на квалитетот за фабриката за печатење за да обезбеди конзистентност на бојата на мастилото за иста серија отпечатоци, па дури и за различни серии отпечатоци, како и нејзините посебни барања за технологија за тестирање за печатење во кутии во боја.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept